Friday, February 18, 2011

Sout Al Horeya Link and Lyrics

Sout Al Horeya is a wonderful song and music video has been going round the web. In case you're a Roman alphabet reader like me who wants to try to sing the Arabic lyrics, here they are transliterated into Roman type (with thanks to alielsokary).

To see the meaning translated into English, turn on the "CC" (closed caption) link in the YouTube video player.

Sout Al Horeya

nezlt w 'oolt ana mesh rageAA
we katabt bdamy fe kol shareAA
samAAna elly makansh sameAA
wetkasaret kol el mawaneAA
selahna kan ahlamnaaa
we bokra wadeh odamna
men zaman bnstanaa
bndawar mesh la'ieen makanaa
*
fe kol shareAA fe bladiiii Sout Al Horeya bynadi
fe kol shareAA fe bladiiii Sout Al Horeya bynadi
*
rafAAna rasna fe elsamaaa
we elgooAA maba'ash byhmnaa
aham haga ha'ienaa
we nkteb tarikhna bdamnaaa haaa haaa
lw kont wahed mnnaa
balash trghi we t'olinaaa
nemshi we nsiiiib helmnaa
w batal t'ool klmt anaa haaaa haaaaaa
*
fe kol shareAA fe bladiiii Sout Al Horeya bynadi
fe kol shareAA fe bladiiii Sout Al Horeya bynadi